جدول کارنمای مسابقات ورزشی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آمورش عالی منطقه 9 ورزش کشور - 1398

 

دریافت فایل

جلسه مربوط به بازدید و ارزیابی مجتمع آموزش عالی گناباد مورخ 2 آبانماه 98 دومین مقصد بازدید های دبیر محترم منطقه 9 ورزش دانشگاه های کشور بود که با نام و یاد خدای مهربان و خیر مقدم توسط جناب آقای دكتر اسماعیلیان معاون محترم اداری مالی و سرپرست معاونت دانشجویی مجتمع آموزش عالی گناباد برگزار شد. سپس با پخش نماهنگ مجتمع آموزش عالی گناباد به معرفی اجمالی این مجتمع پرداخته شد و در ادامه فعالیت های حوزه تربیت بدنی از مهر 97 تا پایان شهریور 98 توسط مدیر محترم تربیت بدنی ارائه گردید.

 

 

ردیف

نام دانشگاه / موسسه آموزش عالی

مدیران تربیت بدنی

استان

1

دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر علیرضا خادملو (دبیر منطقه)

خراسان رضوی

2

دانشگاه حکیم سبزواري

آقای محمود طوسی

3

دانشگاه تربت حیدریه

آقاي ایمان سعدي

4

دانشگاه فني و مهندسي قوچان

آقاي جلال منصوري

5

دانشگاه نیشابور

دکتر مهدی زارعی

6

مرکز آموزش عالی کاشمر

آقاي دکتر مهدی ناظمي

7

مجتمع آموزش عالی گناباد

خانم محبوبه عجم (کارشناس)

8

مجتع آموزش عالی دامپروري و كشاورزي تربت جام

آقاي مصطفی رضواني

9

دانشگاه بجنورد

آقای دكتر نادر نخودچی

خراسان شمالی

10

دانشگاه کوثر بجنورد

خانم دکتر میترا خادم الشریعه

11

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

آقاي قرباني شيرازي(سرپرست)

12

دانشگاه بیرجند

خانم دكتر ثقه الاسلامی(سرپرست)

خراسان جنوبی

13

دانشگاه صنعتي بیرجند

آقای امیرآبادی

14

دانشگاه بزرگمهر قائنات

آقاي یعقوبی

15

دانشگاه سمنان

خانم دكتر کلانتری 

سمنان

16

دانشگاه صنعتی شاهرود

آقای دكتر علی حسنی

17

دانشگاه دامغان

آقاي مرتضی دارابيان

 

جلسه مربوط به بازدید و ارزیابی مرکز آموزش عالی کاشمر بعنوان اولین مقصد بازدید های دبیر محترم منطقه 9 ورزش دانشگاه های کشور مورخ 2 آبانماه 1398 با نام و یاد خدای مهربان و خیر مقدم توسط مدیر تربیت بدنی مرکز برگزار شد. 

سپس با پخش نماهنگ مرکز آموزش عالی کاشمر به معرفی اجمالی مرکز پرداخته شد و در ادامه فعالیت های حوزه تربیت بدنی از مهر 97 تا پایان شهریور 98 ارائه گردید.

 

زیر مجموعه ها

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

تمرینات ویژه پنجمین المپیاد همگانی